Mijn favorieten

Taxatie

woning taxatieVoor de financiering van de aankoop van een woning, een verbouwing of het oversluiten van uw hypotheek heeft u een taxatierapport nodig. Belangrijke zaken waarbij u op de inhoud van een taxatierapport moet kunnen vertrouwen.

Juist in deze onzekere tijden is een juiste en volledige onderbouwing van een getaxeerde waarde voor alle betrokkenen van groot belang. Een gevalideerd (gekeurd) NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) rapport zorgt hiervoor.

Het NWWI bewaakt de kwaliteit van zowel de taxatie als onze taxateurs door voortdurend te controleren. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen mogen taxeren op basis van NWWI. Voor de financiering van een hypotheek met NHG (en steeds vaker ook voor niet NHG-hypotheken) is zo’n “gevalideerd” taxatierapport verplicht.
 

Het belang van een goed taxatierapport

In de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken is bepaald dat de marktwaarde een van de belangrijkste pijlers bij het verstrekken van een hypotheek is.
Wij onderbouwen volgens strenge richtlijnen het waardeoordeel en zo wordt voor u duidelijk zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. U ontvangt, na de digitale ondertekening door een van onze taxateurs, het taxatierapport volledig automatisch via de e-mail.
 

Het NWWI in het kort:

• Deskundige en betrouwbare taxateurs;
• Begrijpelijk taxatierapport;
• Inzicht in de onderbouwing van de waarde;
• Door alle geldverstrekkers geaccepteerd;
• Rapport online opvraagbaar;
• Papierloos, duurzaam en efficiënt proces.