Mijn favorieten

Willemsen makelaars en COVID-19

Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Het RIVM, WHO, Europese regeringsleiders en het kabinet zijn reeds meerdere malen in beraad geweest. Er worden diverse maatregelen genomen, waaronder het sluiten van instellingen en etablissementen alsmede economische compensatie cq. ondersteunende maatregels worden breed afgekondigd.

Willemsen makelaars volgt het advies van de branchevereniging NVM.
Gezien de richtlijnen van het kabinet en RIVM en alle andere belangen, kunnen bezichtigingen plaatsvinden. Echter, onder stringente voorwaarden.
Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft, neemt u hierover dan gerust contact op met uw makelaar.  

Om verdere verspreiding tegen te gaan, adviseert de NVM haar leden om bij ‘fysieke contacten’ zoals bezichtigingen, ondertekening van koopaktes, taxaties, inspecties en transporten de nu geldende gezondheidsrichtlijnen goed te volgen, zoals geen handen schudden, vaak handen wassen, hoesten en niesen in de elleboog en anderhalve meter afstand houden van elkaar waar mogelijk.

Verder geldt het advies om wat digitaal of telefonisch kan, ook op die wijze te doen, om daarmee het aantal fysieke contacten te beperken.
Bij het plannen van fysieke contacten wordt nadrukkelijk geadviseerd om vooraf bij kopers en verkopers en alle andere betrokkenen actief te informeren naar hun gezondheidstoestand en hen te verzoeken de hygiëne adviezen van RIVM na te leven. Willemsen makelaars heeft hiervoor een verklaring opstelt zodat de gezondheidstoestand vooraf is geïnventariseerd.
NVM-kantoren hoeven nu niet te sluiten. Onze vestigingen in Arnhem en Velp blijven tijdens kantorenuren, zoveel als mogelijk, gewoon geopend. Het landelijke advies is om thuis te werken als dat kan. Van 16 maart tot 6 april werken daarom ook de Willemsen makelaars medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis.
Willemsen makelaars blijft telefonisch gewoon bereikbaar op nummer: 026 - 445 27 51.

Dit advies geldt in eerste instantie tot 6 april, of totdat de situatie vraagt om wijziging.
Het kan zijn dat er regionaal afwijkende richtlijnen worden opgesteld door lokale of provinciale overheden.
Willemsen makelaars beseft dat het NVM-advies een ingrijpend advies is, maar noodzakelijk gezien de snelle verspreiding van het Covid 19 virus. Dank voor uw medewerking en begrip, als zaken in deze bijzondere tijd wat anders lopen dan u van Willemsen makelaars gewend bent. WILLEMSEN MAKELAARS BEZICHTIGINGEN EN HET CORONAVIRUS

Ons kantoor wil het normale leven zoveel als mogelijk – maar dan wel verantwoord – laten doorgaan met de bijbehorende restricties. Onderstaand de instructie aan alle medewerkers van ons kantoor met betrekking tot de bezichtigingen en het coronavirus:

Wij blijven de algemene coronavirus en aanvullende voorschriften toepassen:

- Social distance (min. 1,5 meter);

- Max. 2 kandidaten tegelijk in de woning;

- Alleen toegang door personen met vooraf ondertekende Willemsen Makelaars-coronavirus verklaring;

Aanvullende aanwijzingen:

- De makelaars dragen zorg voor de uitvoering van de regelgeving ter plaatste.

- Mocht bijv. de aankoopmakelaar de derde persoon zijn – blijft deze buiten wachten. Dit is de verantwoordelijkheid van de Willemsen Makelaars-makelaar én collega makelaar;

- Nieuwe kandidaten blijven buiten zolang de bezichtiging nog voortduurt;

- Kijkers worden verzocht niets in de woning aan te raken;

- Alle deuren van de verschillende vertrekken worden opgezet zodat kijkers en de Willemsen Makelaars-makelaar zo min mogelijk aan deurklinken hoeven te komen;

- De verkopers worden verzocht niet thuis te zijn ( bijna heel Nederland werkt thuis, is dit reeël? Ik kan dit er namelijk ook uithalen)

- Na afloop wordt er spoedige een (telefonische) terugkoppeling gegeven.

Samen komen we deze coronacrisis en bijzondere tijd door! Wij wensen iedereen veel sterkte tijdens deze tijd.


 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring